, Top #5 dự án chung cư cao cấp Quận Cầu Giấy nên mua trong 2019

Danh mục Quận Cầu Giấy

Tìm nhanh dự án

Loại hình phát triển
Bộ lọc Tỉnh Thành phố
Bộ lọc Quận Huyện
Chung cư Golden Park Tower
  • Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Golden Park Tower
  • Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Rivera Park Nghĩa Đô
  • Số 1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Rivera Park Nghĩa Đô
  • Số 1 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Mipec Rubik 360
  • 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Mipec Rubik 360
  • 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Trần Duy Hưng
  • Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Trần Duy Hưng
  • Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Summit Building
  • 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chung cư Summit Building
  • 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Scroll to Top